Co budete potřebovat

Doklady, které je nutno předložit:

Pravidelná technická prohlídka

Dovoz vozidla

Opakovaná technická prohlídka

Evidenční kontrola

Prohlídka na žádost zákazníka

Měření emisí